Instal·lacions Elèctriques

 

Instal·lacions Elèctriques

 

Automatismes del Mediterrani realitza instal·lacions elèctriques a nivell industrial i domèstic, així com el seu posterior manteniment. També es realitzen manteniments d’instal·lacions elèctriques en locals, comunitats, pàrquings, indústria.

 

Càlculs i instal·lació realitzats per Automatismes del Mediterrani. En l’àmbit de control es realitzen automatitzacions d’acord a les necessitats del client.

Instal·lacions Elèctriques

 

Domòtica personalitzada

 

Actualment existeixen en el mercat nombroses firmes comercials que ofereixen productes de domòtica. Són productes estàndards força adaptables. No obstant això, la nostra experiència en el camp de l’automatització ens permet implementar en cada cas una domòtica personalitzada en funció de les necessitats dels nostres clients. D’aquesta forma s’aconsegueixen grans prestacions per a l’usuari a un preu més assequible, així com una gran versatibilitat per a fer front a possibles canvis.

 

 

 • Control de punts de llum interiors (l’instal·lació queda muntada de manera que es pot utilitzar qualsevol polsador Standard de model i marca que es desitgi).
 • Control de punts de llum exteriors.
 • Control de persianes. (Automàtic o manual, es poden baixar o pujar una a una, totes a la vegada i/o automàticament quant es faci fosc).
 • Qualsevol altre tipus d’automatisme que es cregui necessari.
 • Les instal·lacions elèctriques convencionals, són de tipus “tancat”. Cada interruptor acciona el seu llum i cada programador, el seu receptor corresponent. És impossible fer cap canvi o modificació sense col·locar un nou cablejat, generalment difícil de solucionar sense obres. El nostre sistema es “obert”. Això permet que un determinat control o comandament pugui accionar un altre receptor, que en un principi no era necessari per exemple: Una Cèl·lula fotoelèctrica que en principi només encén i apaga uns determinats punts de llum, el dia que sigui necessari, pot encendre qualsevol altre llum de l'habitatge o del jardí per apartat que estigui dels inicials, sense necessitat de nous cablejats ni rellotges temporitzadors.

 

DomòticaDomòtica

 

Aspiració centralitzada

 • Ens millora la qualitat de vida: Redueix una obligació doméstica a la mínima expressió. La fa còmoda, senzilla i ràpida. Aconseguint plena satisfacció amb els resultats i amb un mínim esforç.
 • Estalvi de temps: Amb l’aspiració de qualsevol superfície, reduirem entre un 30% i un 50% el temps de neteja.
 • Comoditat: No s’han de carregar pesos, desapareixen els cops a portes, mobles i parets. Per començar la neteja només s’ha de connectar a la presa d’aspiració la manega que és flexible, lleugera i indeformable.
 • Potència: Major força i eficàcia, la potència de la central d’aspiració és dos vegades superior els sistemes tradicionals.
 • Silenciós: No ens trenca l’ambient a casa, donat que la central està instal·lada en el garatge, traster o armari, per tant no es veu ni es sent.
 • Higiènic: Elimina definitivament el que sobra. La pols no es torna a expulsar a l'ambient, ja que es condueix al dipòsit d’aspiració des d'on es realitza la sortida de l'aire filtrat.

 

Aspiració centralitzada

Aspiració centralitzada