Energies renovables

 

Les energies convencionals són la causa de deteriorament del nostre planeta.

Les energies convencionals sempre resten subjectes a fortes fluctuacions econòmiques depenent del context polític del moment. És per aquest motiu que Automatismes del Mediterrani ha realitzat una aposta clara a favor de les energies renovables i de l’estalvi energètic.

 

L’Energia Geotèrmica aporta solucions eficaces en l’àmbit de la climatització. Permet aconseguir calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària amb un mateix aparell. Ofereix grans opcions en l’àmbit de la climatització de piscines.

L’Energia Geotèrmica - Acumulació A.C.S.

 

De totes les energies renovables l’Energia Geotèrmica és en la que més ràpid s'amortitza la inversió.

 

L’Energia Solar Tèrmica permet l’obtenció de l’ACS de la llar.

 

L’Energia Solar Fotovoltaica ens proporciona electricitat. Aquest tipus d’instal·lacions estan bàsicament destinades en indrets on no es disposa de xarxa elèctrica. També representa una bona inversió la venda d’electricitat a una companyia elèctrica.

Instalación L’Energia Solar FotovoltaicaL’Energia Solar Fotovoltaica

 
 

Un altre tipus d’aplicacions que Automatismes del Mediterrani implementa mitjançant l’energia fotovoltaica, són els regs agrícoles amb goteig.

 

l’energia fotovoltaica

 
 

Calderes i estufes de biomassa. La biomassa proporciona calefacció a les llars de forma sostenible i a un preu de combustible que no supera el 25% del que es paga amb altres fonts d'energia no renovables. És ideal per a substituir les antigues calderes.

 

biomasa